Je volgende stap in leiderschap

” Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen, is er een die je te gaan hebt. Die ene is voor jou, die ene slechts. (…) De weg koos jou, kies jij ook hem?” – Hans Stolp- Een van de principes van systemisch werken is, volgens het Bert Hellinger instituut, dat systemen ons…

Lees meer

Ik sta op een kruispunt en vind het moeilijk om te kiezen

Wat is de aanleiding  Coachee, vrouw, 33 jaar, ervaart veel spanning en irritatie in relatie met haar leidinggevende. Ze hebben regelmatig conflicten.  Ze merkt op dat ze dan kortaf reageert, terwijl ze dat helemaal niet wil. Maar, vertelt ze, dat is wat mijn leidinggevende nu bij me oproept. Het valt op dat ze veel ruimte…

Lees meer

Moe van de gedachten in mijn hoofd

Wat is de aanleiding  Coachee, vrouw 45 jaar, leidinggevende. Praat veel en snel en springt van de hak op de tak. Ze maakt op mij een onrustige indruk en het kost me moeite haar te volgen. Ze vertelt dat ze van huis uit heeft meegekregen dat ze moest opschieten, hard moest werken en niet de…

Lees meer

Ik sta even stil

Arend Jan, 37 jaar manager, vertelt tijdens het kennismakingsgesprek dat hij meer mensgericht wil leidinggeven. Tussen neus en lippen door en met een “big smile” op zijn gezicht, maakt hij een losse opmerking, dat sommige mensen vinden dat hij directief kan overkomen.  In ons gesprek merk ik op dat hij snel en onduidelijk praat en…

Lees meer

“Onze geest is als een wilde tijger die ons alle kanten op sleurt”
– Jon Kabat-Zinn –

Meer rust in het hoofd willen ervaren en leren loslaten, is een veel voorkomend vraagstuk in mijn coachpraktijk. Ik realiseer me dat dit een uitdaging is. Want, loslaten betekent iets laten, niet oordelen en aanvaarden, je kan het niet doen.  Onze geest speelt een belangrijke rol in hoe wij iets beleven en gedachtes worden aan de lopende band geproduceerd door het brein.…

Lees meer

Coachend leiderschap van nu

“Be the change, you want to see in the world”  – Mahatma Ghandi – Steeds meer organisaties zijn erop gericht omhet zelf oplossend en zelfsturend vermogen van medewerkers te bevorderen. Leiderschap is een cruciale succesfactor voor organisaties om hierop een antwoord te vinden en om ambities te kunnen realiseren.   Uit onderzoek is gebleken dat de manier waarop leidinggevenden omgaan met uitdagingen en de houding die wordt aangenomen, succesvolle leiders onderscheid…

Lees meer

De kracht van waarderend leiderschap

Waarderend leiderschap gaat over aansluiten bij de kracht van mensen en op een volwassen wijze met elkaar in gesprek gaan. Dit betekent overigens niet dat je geen oog hebt voor de ontwikkelpunten. Waar het om gaat is dat je je jouw aandacht vooral richt op wat wel werkt.  Immers als je de focus richt op wat niet goed gaat, worden de problemen vaak groter. Het is mens eigen om vanuit de innerlijke criticus te kijken…

Lees meer

Leiderschap in transitie:
meer wijsheid en minder ego

Essay Door Gaby Schaffrath Gepubliceerd in het new financial magazine oktober 2014. “Het hart heeft zijn redenen waar de reden niets van weet”– Blaise Pascal – In tijden van crisis en bij complexe vraagstukken – zoals de transitiefase die de financiële sector doormaakt – is ego niet de beste raadgever, is de ervaring van Gaby Schaffrath.…

Lees meer