Intervisie bij werkgerelateerde vraagstukken

Intervisie bij werkgerelateerde vraagstukken

Intervisie 

- Ben jij een professional en wil je samen met gelijkgestemde professionals procesmatig tot inzichten komen en problemen oplossen?

- Sta je open voor zelfreflectie en/of advies?

- Geloof je in het zelflerend en zelfsturend vermogen van de groep, waarbij je van en met elkaar leert?

Dan is intervisie iets voor jou!

Hoe werkt het?

Intervisie is een waardevol en effectief hulpmiddel bij werkgerelateerde vraagstukken. Het is een methodiek om op een inspirerende wijze van en met elkaar te leren en deskundigheid te bevorderen.

Als  intervisiebegeleider faciliteer ik het opstarten van een intervisiegroep, bewaak ik het proces en leer je hoe je zelf een intervisiegroep kan begeleiden.

Wat is het voordeel van intervisie?

1.     Gelijkwaardigheid van alle deelnemers en iedereen komt een keer als inbrenger aan de beurt. 

2.     Uitwisseling van "best practices" stimuleert het leervermogen en de creativiteit.

3.     Wisselend leiderschap.

4.     Laagdrempelig.

5.     Vrijwillig maar niet vrijblijvend!

Op welk niveau is intervisie gewenst? 

- Concreet niveau: oplossingsgericht, minder gedragsverandering.

- Adviesniveau: open benadering, zelf je eigen oplossing kiezen.

- Reflectienieveau: vergroten van iemands inzicht, gericht op gedragsverandering.

Voorwaarden

De volgende zaken zijn daarbij cruciaal:   

  • Wat zijn voor jullie belangrijke normen en waarden? Hoe borg je veiligheid en vertrouwen?
  • Wat verwacht je van de intervisie, van je collega's en is er een opkomstverplichting?
  • Op welk(e) niveau('s) heeft de intervisie betrekking, welke methodes zijn er en welke methode is het meest geschikt en passend bij de ontwikkeling van de groep?
  • Feedback geven en ontvangen.
  • Het maken en vastleggen van onderlinge afspraken en evaluatiemomenten.

Afspraak maken?

Plan een persoonlijke kennismaking in via het contactformulier.