Executive Coaching

Executive Coaching

Wanneer executive coaching?

Als directielid, bestuurder, DGA, of topmanager word je continu uitgedaagd op jouw strategisch vermogen en leiderschapskwaliteiten.  Executive coaching is zowel gericht op jou als persoon alsook op de rol die je vervult binnen de complexiteit en het krachtenveld van de context waarin je moet acteren en presteren.

Als coach ben ik aangesloten bij de NOBCO Vaksectie Executive Coaching (VEC) en maak ik onderdeel uit van de intervisiegroep voor executive coaches van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

Als executive coach bied ik mijn heldere creatieve blik op jou als persoon, alsook op de context en de business waar jij verantwoordelijk voor bent. Daarbij fungeer ik als klankbord en sparringpartner om samen jouw vraagstuk(ken) en systemen te verkennen, te exploreren en te verdiepen. 

Relevante vraagstukken kunnen zijn:

  • Je wilt jezelf persoonlijk en professioneel verder ontwikkelen en wilt hierover sparren met een onafhankelijke coach.
  • Hoe ga je om met macht, kritiek en eenzaamheid?
  • Je wilt meer scherpte verkrijgen in jouw visie en missie.
  • Hoe kan je op een constructieve wijze veranderingen doorvoeren?
  • Jouw bedrijf is in korte tijd snel gegroeid waardoor naast ondernemerschap ook meer leiderschap van jou wordt verwacht. Wat betekent dit voor de organisatie, de medewerkers en voor jou?
  • Hoe blijf je in het krachtenveld en onder druk dicht bij jezelf?
  • Hoe zorg je voor een gezonde werk-privé balans?

“ Systemen leiden ons misschien wel meer en krachtiger
dan wij systemen leiden “

- Jan Jacob Stam -

Wat zeggen anderen?

Balans4you testimonials

Bart, Senior Manager 

“Jouw manier van coaching heb ik als zeer positief en opbouwend ervaren. Je weet een open en vertrouwde sfeer te creëren waarin ik mezelf kwetsbaar heb kunnen tonen. Daarbij ga je uit van hetgeen goed is in de mens/de gecoachte. Vanuit een groeiend zelfvertrouwen heb ik grotere stappen kunnen maken en uitbouwen. Je hebt goed aangevoeld waar ik stond en waar ik naar toe wilde. Daarop speel je zeer adequaat in. Je hebt een groot aantal tools in handen, Je gaat vertrouwd om met kwetsbare momenten en situaties en grijpt die aan, om te analyseren en juist daarmee aan de slag te gaan. Je oordeelt niet, maar stelt mooie open vragen die mij aan het denken hebben gezet en juist kritisch naar mezelf hebben doen kijken.”

Balans4you testimonials

Frederieke – Senior Manager

“Gaby is een fijne inlevende vrouw. Ze stelde me op mijn gemak, gaf me andere inzichten, en speelt goed in op dagelijkse ontwikkelingen in het leven van de coachee.  Door het stellen van een aantal rake vragen, waarop ik niet altijd gelijk het antwoord wist, kwam ik er steeds meer achter wat ik nou eigenlijk echt nodig heb in mijn werk en privé. Ze heeft me geïnspireerd om te zoeken naar hetgeen mij echt gelukkig maakt, mede door haar dat zij een stukje van haar eigen ervaring heeft gedeeld. Ik voel me nu evenwichtiger, en prettiger in mijn vel. Ik heb het gevoel dat ik beter mijn grenzen kan bewaken, en daardoor ook krachtiger overkom en in overeenstemming daarmee kan handelen."

Spreekt jou dit aan?

Plan vrijblijvend een persoonlijke kennismakingsafspraak in via het contactformulier.