Teamcoaching

Teamcoaching

Teams

" Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder " 

Een voorbeeld uit de praktijk 

1 keer is een incident, 2 keer is toeval, maar 3 keer is een patroon. 

"In korte tijd, hebben 3 verschillende medewerkers eenzelfde plek bekleed in een team en ook uit eigen beweging de organisatie verlaten. Meerdere collega’s binnen het team wijzen met een beschuldigende vinger naar 1 teamlid. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat dit ene teamlid alleen slecht is en zij alleen maar goed. Het gevolg is dat negatieve gevoelens die in het systeem aanwezig zijn, op 1 persoon worden afgewend en deze als de zondebok wordt uitgestoten. De vraag is nu, wat is hier nu echt aan de hand? "            

Teams waarin constructief wordt samengewerkt, zorgen voor werkplezier, positieve energie en optimale resultaten. In de praktijk blijkt dit nog niet zo eenvoudig te zijn. Sterker nog groepsdynamische processen zijn vaak complex. Daarom kan het zinvol zijn om samen met een onafhankelijke teamcoach te kijken naar de volgende 3 invalshoeken:

 • Wat speelt zich af in de oppervlaktestructuur van het team, de zichtbare communicatie en het gedrag tussen de teamleden, boven de waterlijn?
 • Hoe zit het met de harde structuur? Zijn zaken zoals doelen, beleid, procedures, taken en rollen helder omschreven en vastgelegd?
 • Wat is er echt aan de hand binnen jouw team? Wat speelt er voorbij het analyseren, in de onbewuste onderstroom, onder de waterlijn in jouw team? Wat zijn de ongeschreven regels en patronen?

Succesvolle teams zijn teams waarin teamleden*:

 • Elkaar vertrouwen.
 • Openlijk en respectvol de strijd aangaan over ideeën en conflicten.
 • Zich betrokken voelen en besluiten en actieplannen steunen.
 • Elkaar aanspreken op het realiseren van overeengekomen activiteiten en hun eigen verantwoordelijkheid hierin nemen.
 • Zich concentreren op het bereiken van gemeenschappelijke resultaten.

Wanneer kan teamcoaching zinvol zijn?

 • Er zijn onderhuidse conflicten binnen het team en vaak verschijnen dezelfde punten op de agenda zonder dat ze worden opgepakt. "the elephant in the room" wordt niet besproken.
 • Er wordt veel tijd en energie besteed aan dingen die niet goed gaan en je merkt dat er weerstand is.
 • Je hebt als leidinggevende het gevoel dat je er te hard aan moet trekken en er komen weinig initiatieven vanuit het team zelf.
 • Afspraken worden niet nagekomen en men spreekt elkaar hier niet op aan.
 • Je weet dat er meer uit het team kan worden gehaald maar weet niet hoe?
 • Resultaten blijven achter op doelstellingen.
 • De neuzen staan niet dezelfde kant op.

(*Bron: het model van Patrick Lencioni)

Wat zeggen anderen?

Balans4you testimonials

Armand, directeur 

“De ervaringen met Gaby waren positief, zowel in de brainstormfase als in de uitvoering. Gaby laat daarin veel ruimte voor eigen initiatief, maar stuurt waar nodig ook op een natuurlijke wijze bij op basis van haar kennis en ervaring. Als gevolg van het programma heeft ons team meetbare stappen gezet in meer resultaatgericht gedrag, terwijl het groepsvertrouwen ook voelbaar is toegenomen.” 

Balans4you testimonials

Wim, directeur

“Gaby had de opdracht om ons meer als team te leren werken en denken en dat is gelukt. Er is nu meer begrip en onderlinge verbondenheid tussen de teamleden waardoor er meer vertrouwen, creativiteit en werkplezier is ”  

Spreekt jou dit aan?

Plan vrijblijvend een persoonlijke kennismakingsafspraak in via het contactformulier.