Coachend leiderschap van nu

“Be the change, you want to see in the world” 
– Mahatma Ghandi –

Steeds meer organisaties zijn erop gericht omhet zelf oplossend en zelfsturend vermogen van medewerkers te bevorderen. Leiderschap is een cruciale succesfactor voor organisaties om hierop een antwoord te vinden en om ambities te kunnen realiseren.  

Uit onderzoek is gebleken dat de manier waarop leidinggevenden omgaan met uitdagingen en de houding die wordt aangenomen, succesvolle leiders onderscheid van minder succesvolle leiders. Coachend leiderschap is een effectieve strategie om het werkplezier en dproductiviteit te verhogen waardoor  vastgestelde doelen met meer gemak worden gerealiseerd.


Leidinggevenden van NU  worden meer dan ooit uitgedaagd om kaders te scheppen, duidelijkheid te creëren en een heldere visie en missie uit te dragen. Het gaat over vertrouwen geven en loslatenopenheid en dialogemeer vanuit wijsheid leiding geven. En ook afleren om als leidinggevende de baas te willen spelen of taken over de schutting te gooien. De leider van NU is meer een coach, geeft ruimte en faciliteert. Het vraagt om adaptief en empathisch vermogen, bewust zijn en interactie.

Ronald Heifetz de grondlegger van het gedachtegoed adaptief leiderschap beschrijft het zo treffend. Aan de ene kant moet je kunnen inspelen op wat er op dat moment gebeurt. Daarvoor moet je “ on the dancefloor ” zijn en meedoen. En aan de andere kant moet je afstand nemen, “on the balcony “gaan zitten om te kunnen overzien wie danst met wie en op welke muziek”.

5 tips om coachend leiding te geven

  1. Vraag met enige regelmaat jouw medewerker wat hij of zij nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren en de gewenste doelen te behalen. En evalueer wat werkt wel, wat werkt niet en spreek jouw waardering uit.
  2. Leid met empathie en schakel tussen harde en zachte kwaliteiten en tussen richting geven en ruimte geven. 
  3. Leg de verantwoordelijkheid daar neer waar hij thuis hoort, faciliteerspreek medewerkers respectvol op hun eigen verantwoordelijkheid aan vanuit de volwassen positie en laat los.
  4. Geef oprechte aandacht aan jouw medewerkers en luister ook tussen de regels door wat hij of zij te vertellen heeft.

Gaby Schaffrath

Gaby blauw jasje